Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    truncate, ftruncate - ustawienie długości pliku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>
    #include <sys/types.h>

    int truncate(const char *path, off_t length);
    int ftruncate(int fd, off_t length);

OPIS

    Funkcje  truncate i ftruncate powodują ustawienie długości pliku
    wskazanego przez nazwę path lub wskazanego przez deskryptor fd na
    dokładnie length bajtów długości.

    Jeżeli plik przed operacją był dłuższy to odcięte dane zostaną
    utracone. Jeżeli plik przed operacja był krótszy zostanie on wydłużony
    bajtami o wartości zero.

    Bieżący wskaźnik pliku nie jest zmieniany.

    Jeżeli  zmienił  się  rozmiar pliku to ctime i mtime pliku są
    aktualizowane, a bity suid i sgid atrybutów pliku są kasowane.

    Deskryptor pliku przekazywany do ftruncate, musi być otwarty do zapisu,
    a plik którego nazwa przekazywana jest do truncate, musi być dostępny
    do zapisu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Przy pomyślnym zakończeniu funkcje zwracają wartość  zero.  Przy
    wystąpieniu błędu zwracane jest -1 a właściwa informacja o błędzie jest
    w errno.

BŁĘDY

    Dla truncate:

    EACCES Search permission is denied for a component of the path prefix,
       or the named file is not writable by the user.

    EFAULT Path points outside the process's allocated address space.

    EFBIG Argument length jest większy niż maksymalna długość pliku. (XSI)

    EINTR A signal was caught during execution.

    EINVAL The argument length is negative or larger than the maximum file
       size.

    EIO  An I/O error occurred updating the inode.

    EISDIR Wskazana nazwa pliku jest nazwą katalogu.

    ELOOP Too many symbolic links were encountered in translating the
       pathname.

    ENAMETOOLONG
       A component of a pathname exceeded 255 characters, or an entire
       path name exceeded 1023 characters.

    ENOENT Plik wskazywany przez nazwę nie istnieje.

    ENOTDIR
       A component of the path prefix is not a directory.

    EROFS The named file resides on a read-only file system.

    ETXTBSY
       The file is a pure procedure (shared text) file that is being
       executed.

    For ftruncate the same errors apply, but instead of things that can be
    wrong with path, we now have things that can be wrong with fd:

    EBADF The fd is not a valid descriptor.

    EBADF or EINVAL
       The fd is not open for writing.

    EINVAL The fd does not reference a regular file.

ZGODNE Z

    4.4BSD, SVr4 (these function calls first appeared in BSD 4.2). POSIX
    1003.1-1996 has ftruncate. POSIX 1003.1-2001 also has truncate, as an
    XSI extension.

    SVr4 documents additional truncate error conditions EMFILE, EMULTIHP,
    ENFILE, ENOLINK. SVr4 documents for ftruncate an additional EAGAIN
    error condition.

UWAGI

    The above description is for XSI-compliant systems. For non-XSI-
    compliant systems, the POSIX standard allows two behaviours for
    ftruncate when length exceeds the file length (note that truncate is
    not specified at all in such an environment): either returning an
    error,  or  extending  the  file.  (Most Unices follow the XSI
    requirement.)

ZOBACZ TAKŻE

    open(2)

                 1998-12-21            TRUNCATE(2)