Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    madvise1, rt_sigaction, rt_sigpending, rt_sigprocmask, rt_sigqueueinfo,
    rt_sigreturn,  rt_sigsuspend,  rt_sigtimedwait,  ugetrlimit   -
    nieudokumentowane funkcje systemowe

STRESZCZENIE

    Nieudokumentowane funkcje systemowe.

OPIS

    Jądro 2.4.20 zna 253 wywołania systemowe (syscalls) dla architektury
    i386. Wymienione powyżej nie zostały jeszcze udokumentowane.

ZOBACZ TAKŻE

    obsolete(2), syscalls(2), unimplemented(2)