Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    INFINITY,  NAN,  HUGE_VAL,  HUGE_VALF,  HUGE_VALL  -  stałe
    zmiennoprzecinkowe

SKŁADNIA

    #define _ISOC99_SOURCE
    #include <math.h>

    INFINITY

    NAN

    HUGE_VAL
    HUGE_VALF
    HUGE_VALL

OPIS

    Makro  INFINITY  rozszerza  się  do  zmiennoprzecinkowej  stałej
    reprezentującej dodatnią nieskończoność.

    Makro NAN rozszerza się do stałej zmiennoprzecinkowej reprezentującej
    cichą NaN (jeśli jest obsługiwana). cicha NaN to NaN ("not-a-number" -
    "nie-liczba"), która nie wywołuje wyjątku, jeśli jest używana w
    działaniach arytmetycznych. Jej przeciwieństwem jest  sygnalizujca
    NaN. Patrz IEC 60559:1989.

    Makra HUGE_VAL, HUGE_VALF, HUGE_VALL oznaczają odpowiednio stałe typów
    double, float oraz  long double, które reprezentują dużą wartość
    dodatnią, być może dodatnią nieskończoność.

DOSTĘPNOŚĆ

    W systemie glibc, makro HUGE_VAL jest zawsze dostępne. Dostępność makra
    NAN może być testowana przez #ifdef NAN, podobnie można testować
    INFINITY, HUGE_VALF, HUGE_VALL. Będą one zdefiniowane przez <math.h>,
    jeżeli zdefiniowano _ISOC99_SOURCE lub _GNU_SOURCE albo gdy jest
    zdefiniowana __STDC_VERSION__ i jej wartość jest nie mniejsza niż
    199901L.

ZGODNE Z

    C99

ZOBACZ TAKŻE

    fpclassify(3)

                 2004-10-31            INFINITY(3)