Provided by: po4a_0.33.3-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Chooser - Zarządza modułami po4a

OPIS

    Locale::Po4a::Chooser jest modułem zarządzającym modułami po4a.
    Poprzednio wszystkie programy po4a znały wszystkie moduły po4a (pod,
    man, sgml, itd). Podczas dodawania nowego modułu powodowało to
    trudności z synchronizacją dokumentacji wszystkich modułów i dodaniem
    każdemu z nich dostępu do nowego modułu.

    Teraz należy wywołać funkcję Locale::Po4a::Chooser::new(), przekazując
    nazwę modułu jako jej argument.

    Jest także dostępna funkcja Locale::Po4a::Chooser::list(), która
    wypisuje listę dostępnych formatów i kończy działanie programu,
    zwracając kod wyjścia, przekazany jako argument tej funkcji.

ZOBACZ TAKŻE

    O po4a:
      po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Po(3pm)

    O modułach:
      Locale::Po4a::Dia(3pm), Locale::Po4a::Docbook(3pm),
      Locale::Po4a::Guide(3pm), Locale::Po4a::Ini(3pm),
      Locale::Po4a::KernelHelp(3pm), Locale::Po4a::LaTeX(3pm),
      Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm),
      Locale::Po4a::Sgml(3pm), Locale::Po4a::Texinfo(3pm),
      Locale::Po4a::Text(3pm), Locale::Po4a::Wml(3pm).
      Locale::Po4a::Xhtml(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm).

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002,2003,2004,2005 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).