Provided by: po4a_0.33.3-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Common - Wspólne części narzędzi i użytków po4a

OPIS

    Locale::Po4a::Common zawiera części wspólne wszystkich skryptów po4a i
    kilka użytecznych funkcji używanych przez inne moduły.

FUNKCJE

    Pokazywanie komunikatów wyjściowych

    o  show_version($)

      Wyświetla bieżącą wersję skryptu i krótką informację o prawach
      autorskich. Pobiera nazwę skryptu jako argument.

    o  wrap_msg($@)

      Ta funkcja wyświetla wiadomość w ten sam sposób, co sprnitf(),
      jednakże zawija ją tak, żeby ładnie wyglądała na terminalu.

    o  wrap_mod($$@)

      Funkcja działa tak jak wrap_msg(), ale jako pierwszy argument
      pobiera nazwę modułu i pozostawia spację z lewej strony komunikatu.

    o  wrap_ref_mod($$$@)

      Funkcja działa tak jak wrap_msg(), ale jako pierwszy argument
      pobiera odnośnik plik:linia, jako drugi - nazwę modułu i pozostawia
      spację z lewej strony komunikatu.

    Moduły opakowujące ("wrappers") inne moduły

    o  Locale::Gettext

      Jeżeli moduł Locale::Gettext nie może zostać załadowany, to ten
      moduł udostępnia fałszywe (puste) implementacje następujących
      funkcji. Dziki temu program będzie działać, chociaż wiadomości po4a
      nie będą przetłumaczone.

      Jeżeli Locale::gettext jest obecny ten moduł opakowujący wywoła
      także setlocale(LC_MESSAGES, ""), tak żeby funkcje korzystające z
      modułu nie musiały zależeć od modułu POSIX.

      o  bindtextdomain($$)

      o  textdomain($)

      o  gettext($)

      o  dgettext($$)

AUTORZY

    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2005 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).