Provided by: po4a_0.33.3-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Dia - Konwertuje nieskompresowane diagramy DIA do/z
    plików PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
    (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
    gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
    obszarze dokumentacji.

    Locale::Po4a::Dia jest modułem ułatwiającym tłumaczenie diagramów w
    nieskompresowanym formacie Dia do innych języków [używanych przez
    ludzi].

    Dia (graficzny edytor diagramów) można pobrać z:
     http://www.gnome.org/projects/dia/

TŁUMACZENIE Z POMOCĄ PO4A::DIA

    Ten moduł tłumaczy tylko nieskompresowane diagramy Dia. Aby w programie
    Dia zachować diagram nieskompresowany, należy odznaczyć opcję
    "Kompresuj pliki diagramów" ("Compress diagram files") w okienku
    "Zapisz diagram" ("Save Diagram").

    Innym sposobem jest rozpakowanie plików dia, używając polecenia:
     gunzip < oryginalny.dia > rozpakowany.dia

STATUS MODUŁU

    Ten moduł jest w pełni funkcjonalny, ponieważ polega na module
    Locale::Po4a::Xml. Definiuje tylko elementy do tłumaczenia
    (<dia:string>) i odfiltrowuje wewnętrzne łańcuchy znaków (zawartość
    elementu <dia:diagramdata>), których się nie tłumaczy.

ZOBACZ TAKŻE

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm).

AUTORZY

    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright (c) 2004 by Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).