Provided by: po4a_0.33.3-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Guide - Konwersja dokumentów Guide XML z/do plików PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
    (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
    gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
    obszarze dokumentacji.

    Locale::Po4a::Guide jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji
    dystrybucji Gentoo Linux do innych języków [używanych przez ludzi].

    Format jest udokumentowany na stronie:
    http://www.gentoo.org/doc/en/xml-guide.xml

STATUS MODUŁU

    Ten moduł jest w pełni funkcjonalny, ponieważ polega ma module
    Locale::Po4a::Xml. Definiuje tylko elementy i atrybuty do tłumaczenia.

    Jedynym znanym problemem jest to, że nie dołącza plików za pomocą
    elementu <include href="...">, jednak można przetłumaczyć wszystkie
    takie pliki osobno i zazwyczaj lepiej je mieć rozdzielone.

ZOBACZ TAKŻE

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm).

AUTORZY

    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright (c) 2004 by Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).