Provided by: po4a_0.33.3-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::LaTeX - Konwersja dokumentów LaTeX z/do plików PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
    (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
    gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
    obszarze dokumentacji.

    Locale::Po4a::LaTeX jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów
    LaTeX do innych języków [używanych przez ludzi].

    Moduł zawiera definicje wspólnych poleceń i środowisk LaTeX.

    Listę obsługiwanych opcji można znaleźć w stronie podręcznika
    Locale::Po4a::TeX(3pm).

ZOBACZ TAKŻE

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::TeX(3pm).

AUTORZY

    Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2004, 2005 by Nicolas FRANÇOIS
    <nicolas.francois@centraliens.net>.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).