Provided by: po4a_0.33.3-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Sgml - Konwersja dokumentów sgml z/do plików PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
    (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
    gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
    obszarze dokumentacji.

    Locale::Po4a::Sgml jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji w
    formacie SGML do innych języków [używanych przez ludzi].

    Moduł ten do przetworzenia plików SGML używa programu nsgmls. Proszę
    się upewnić, że program ten wraz z definicjami DTD plików SGMLjest
    zainstalowany w systemie.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ TEN MODUŁ

    debug
      Rozdzielona spacjami lista słów kluczowych, określająca, którą
      część chcesz debugować. Możliwe wartości: tag, generic, entities i
      refs.

    verbose
      Daje więcej informacji na temat tego, co się dzieje.

    translate
      Rozdzielona spacjami lista dodatkowych elementów (oprócz tych
      zdefiniowanych w DTD), których zawartość powinna utworzyć dodatkowy
      msgid.

    section
      Rozdzielona spacjami lista dodatkowych elementów (oprócz tych
      zdefiniowanych w DTD), zawierających inne elementy, wśród których
      istnieją elementy należące do kategorii "translate".

    indent
      Rozdzielona spacjami lista elementów, które zwiększają poziom
      wcięcia.

    verbatim
      Struktura takich elementów nie powinna być zmieniana. Tekst akapitu
      nie będzie zawijany i nie zostaną dodane żadne kosmetyczne
      dodatkowe spacje czy znaki nowej linii.

    empty
      Elementy nie muszą być zamknięte.

    ignore
      Elementy ignorowane i uznawane przez po4a za zwykłe dane znakowe.
      Mogą być one częścią msgid. Na przykład <b> jest dobrym kandydatem
      do tej kategorii, ponieważ dodanie go w sekcji translate
      stworzyłoby msgid, nie będące całymi zdaniami, co niewątpliwie jest
      złe.

    attributes
      Rozdzielona spacjami lista atrybutów, które muszą być
      przetłumaczone. Można określić atrybuty przez ich nazwę (na
      przykład "lang"), ale można także użyć hierarchii elementów jako
      przedrostków, tak aby określić, że ten atrybut będzie
      przetłumaczony tylko wtedy, gdy należy do podanego elementu. Na
      przykład: <bbb><aaa>lang określa, że atrybut lang będzie
      przetłumaczony tylko wtedy, gdy występuje w elemencie <aaa>, który
      z kolei jest zawarty w elemencie <bbb>. Nazwy elementów są tak
      naprawdę wyrażeniami regularnymi, tak więc można przykładowo użyć
      <aaa|bbbb>lang do przetłumaczenia tylko tych atrybutów lang, które
      są zawarte w elementach <aaa> lub <bbb>.

    qualify
      Rozdzielona spacjami lista atrybutów, których tłumaczenia muszą być
      łączone z nazwą atrybutu. Proszę zauważyć, że ta opcja
      automatycznie doda podany atrybut do listy "attributes".

    force
      Kontynuowanie działania, nawet gdy DTD nie jest znany lub gdy
      nsgmls wykryje błędy w pliku wejściowym.

    include-all
      Domyślnie, msgid zawierające tylko jedną encję (jak "&version;") są
      pomijane, zapewniając komfort tłumaczowi. Aktywowanie tej opcji
      uniemożliwia tę optymalizację. Może być jednak użyteczne, gdy
      dokument zawiera konstrukcje takie, jak "<title>&Aacute;</title>",
      choć prawdę mówiąc, wątpię, by takie coś się mogło kiedykolwiek
      zdarzyć...

    ignore-inclusion
      Rozdzielona spacjami lista encji, które nie będą włączane. Tej
      opcji należy używać ostrożnie: może spowodować, że nsgmls (używany
      wewnętrznie przez ten moduł) doda elementy i wygeneruje niepoprawny
      dokument wyjściowy.

STATUS MODUŁU

    Wynik jest doskonały. Tj. wygenerowane dokumenty są dokładnie takie
    same. Jednak wciąż jest parę problemów:

    o wyjście błędów programu nsgmls jest przekierowane do /dev/null, co z
     pewnością jest złym pomysłem. Nie wiem, jak temu zapobiec.

     Problemem jest to, że musiałem "ochronić" warunkowe włączenia (rzeczy
     takie jak "<! [ %foo [" i "]]>") w nsgmls. W przeciwnym razie nsgmls
     je zjada, a nie mam pojęcia jak je przywrócić w końcowym dokumencie.
     Aby temu zapobiec, przepisałem je jako {PO4A-beg-coś}> i
     "{PO4A-end}".

     Problem z tym jest taki, że "{PO4A-end}" i podobne, które dodam, są
     poprawne w dokumencie (ale nie w elemencie <p> lub podobnym).

     Wszystko działa dobrze, z takim przekierowaniem wyjścia nsgmls.
     Niestety uniemożliwia nam to wykrycie, że dokument jest źle
     sformatowany.

    o Działa to tylko z dtd debiandoc i docbook. Dodanie obsługi nowego dtd
     powinno być bardzo proste. Mechanizm jest taki sam dla każdego dtd,
     po prostu należy podać listę istniejących elementów i ich
     charakterystykę.

     Zgadzam się, to wymaga dokładniejszej dokumentacji, jednak jest to
     wciąż wersja beta, a ja nienawidzę dokumentowania rzeczy, które się
     mogą zmienić i zmienią.

    o Ostrzeżenie: obsługa dtd jest całkiem eksperymentalna. Nie
     przeczytałem żadnego podręcznika, żeby znaleźć definicje każdego
     elementu. Dodałem definicje elementów, które działają dla kilku
     dokumentów znalezionych w sieci. Jeśli Twój dokument używa więcej
     elementów niż mój, nie będzie działał. Jak napisałem wyżej,
     poprawienie tego powinno być proste.

     Testowałem docbook tylko na dokumencie SAG (System Administrator
     Guide), jednak jest on całkiem spory, więc powinien używać większości
     rzeczy specyficznych dla tego formatu.

     Dla debiandoc, przetestowałem kilka podręczników z DDP, ale jeszcze
     nie wszystkie.

    o W razie dołączania plików odnośniki do komunikatów wiadomości w
     plikach po (tj. linie jak "#: en/titletoc.sgml:9460") będą
     niepoprawne.

     Dzieje się tak dlatego, że wstępnie przetwarzam ten plik, aby
     ochronić warunkowe włączenia (rzeczy takie jak "<! [ %foo [" i "]]>")
     oraz niektóre encja (jak &version) przed nsgmls ponieważ chcę je
     otrzymać bez zmian w wygenerowanym dokumencie. Dlatego, tworzę
     tymczasową kopię pliku wejściowego i na niej robię wszystkie zmiany
     przed przekazaniem go programowi nsgmls do przetwarzania.

     Żeby to działało, zamieniam encje proszące o włączenie pliku
     zawartością podanego pliku (dlatego mogę ochronić to, co trzeba,
     także w plikach włączanych). Ale do tej pory nic nie jest robione,
     aby poprawić później odnośniki (tj. nazwę pliku i numer linii). Nie
     jestem pewien, jak można by to najlepiej zrobić.

AUTORZY

    Moduł jest zaadaptowaną wersją sgmlspl (postprocesora SGML parserów
    SGMLS i NSGMLS), który był:

    Copyright (c) 1995 by David Megginson <dmeggins@aix1.uottawa.ca>

    Adaptacji do po4a dokonali:

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright (c) 1995 by David Megginson <dmeggins@aix1.uottawa.ca>
    Copyright 2002, 2003, 2004, 2005 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).