Provided by: po4a_0.33.3-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Texinfo - Konwersja dokumentów Texinfo i pochodnych z/do
    plików PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
    (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
    gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
    obszarze dokumentacji.

    Locale::Po4a::Texinfo jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów
    w formacie Texinfo do innych języków [używanych przez ludzi].

    Moduł zawiera definicje wspólnych poleceń i środowisk Texinfo.

STATUS MODUŁU

    Moduł jest wciąż w fazie beta. Prosimy o przesyłanie opinii i próśb
    dotyczących dodania nowych funkcjonalności.

ZOBACZ TAKŻE

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::TeX(3pm).

AUTORZY

    Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2004-2007 by Nicolas FRANÇOIS
    <nicolas.francois@centraliens.net>.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).