Provided by: po4a_0.33.3-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Text - Konwersja dokumentów tekstowych z/do plików PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
    (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
    gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
    obszarze dokumentacji.

    Locale::Po4a::Text jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów
    tekstowych do innych języków [używanych przez ludzi].

    Akapity są dzielone na pustych liniach (lub liniach zawierających tylko
    spacje lub tabulacje).

    Jeżeli akapit zawiera linię zaczynającą się od spacji (lub tabulacji),
    to nie będzie zmieniane zawijanie tekstu w tym akapicie.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ TEN MODUŁ

    Opcje tego modułu:

    nobullet
      Wyłącza wykrywanie wciętych paragrafów.

      Domyślnie, jeśli wykryto wcięty akapit, nie jest on traktowany jako
      akapit niezmienialny (mający w pliku PO ustawioną flagę "no-wrap")
      i moduł przeformatuje akapit zarówno w generowanym pliku PO jak i w
      przetłumaczonym dokumencie.

    debianchangelog
      Obsługuje niepodlegające tłumaczeniu linie zawierające nagłówek i
      stopkę wpisów o wydanych wersjach pakietów Debiana.

    fortunes
      Handle the fortunes format, which separate fortunes with a line
      which consists in '%' or '%%', and use '%%' as the beginning of a
      comment.

STATUS MODUŁU

    Pomyślnie przetestowany na kilku prostych plikach tekstowych oraz
    plikach NEWS.Debian.

AUTORZY

    Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2005-2008 by Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).