Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    MB_CUR_MAX - maksymalna długość wielobajtowego znaku w aktualnym locale

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

OPIS

    Makro  MB_CUR_MAX  definiuje  wyrażenie  całkowite  udostępniające
    maksymalną  liczbę bajtów wymaganą dla reprezentacji pojedynczego
    szerokiego znaku w aktualnym locale Zależy ono od locale, więc nie jest
    stałą podczas kompilacji.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wartość całkowita >= 1 i <= MB_LEN_MAX.  Wartość 1 oznacza znaki
    zakodowane tradycyjnie, 8-bitowo.

ZGODNE Z

    ANSI C, POSIX.1

ZOBACZ TAKŻE

    MB_LEN_MAX(3), mblen(3), mbtowc(3), mbstowcs(3), wctomb(3), wcstombs(3)