Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    MB_LEN_MAX - maksymalna długość wielobajtowego znaku w jakimkolwiek
    locale

SKŁADNIA

    #include <limits.h>

OPIS

    Makro MB_LEN_MAX jest górnym ograniczeniem liczby bajtów wymaganej dla
    reprezentacji pojedynczego szerokiego znaku w jakimkolwiek locale.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Stała całkowita >= 1.

ZGODNE Z

    ANSI C, POSIX.1

UWAGI

    Obiekty MB_LEN_MAX i sizeof(wchar_t) są zupełnie nie powiązane. W GNU
    libc, MB_LEN_MAX jest zazwyczaj równe 6, podczas gdy sizeof(wchar_t)
    wynosi 4.

ZOBACZ TAKŻE

    MB_CUR_MAX(3)