Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    __setfpucw - zmiana słowa kontrolnego koprocesora w architekturze i386
    (przestarzałe)

SKŁADNIA

    #include <i386/fpu_control.h>

    void __setfpucw((unsigned short) slowo_kontrolne);

OPIS

    Funkcja __setfpucw() wpisuje slowo_kontrolne do rejestrów fpu (floating
    point unit - jednostki zmiennoprzecinkowej) w architekturze i386. Słowo
    to było używane do zmiany dokładności zmiennoprzecinkowej, zaokrąglania
    oraz wyjątków zmiennoprzecinkowych.

PRZYKŁAD

    __setfpucw(0x1372)

    ustawia słowo koprocesora w architekturze i386 na
      - rozszerzoną dokładność
      - zaokrąglanie do najbliższego
      - wyjątki podczas przepełnienia, dzielenia przez zero oraz gdy
    wartość nie jest liczbą

DOSTĘPNOŚĆ

    W glibc 2.1 ta funkcja już nie istnieje. Dostępne są nowe funkcje
    zgodne z ISO C99 o prototyoach w /usr/include/fenv.h, takie jak
    fegetround, fesetround, służące do ustawiania trybów zaokrąglania
    koprocesora; takie jak fegetenv, feholdexcept, fesetenv, feupdateenv
    służące do ustawiania środowiska zmiennoprzecinkowego; takie  jak
    feclearexcept,  fegetexceptflag,  feraiseexcept,  fesetexceptflag,
    fetestexcept, służące do obsługi wyjątków zmiennoprzecinkowych.

    Jeśli mimo wszystko potrzebny jest bezpośredni dostęp do  słowa
    kontrolnego   FPU,  można  posłużyć  się  zdefiniowanymi  w
    /usr/include/fpu_control.h makrami _FPU_GETCW i _FPU_SETCW.

ZOBACZ TAKŻE

    feclearexcept(3)
    /usr/include/i386/fpu_control.h