Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    abort - awaryjne zakończenie programu

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    void abort(void);

OPIS

    Funkcja abort() powoduje awaryjne (abnormal) zakończenie programu,
    chyba że przechwycono sygnał SIGABORT a podprogram obsługujący ten
    sygnał nie powróci.  Jeśli funkcja abort() spowoduje zakończenie
    programu, wszystkie otwarte strumienie są zamykane i wypróżniane są ich
    bufory.

    Jeśli sygnał SIGABRT jest blokowany lub ignorowany, funkcja abort() i
    tak zadziała.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja abort() jest funkcją bez powrotu.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899 (C99)

ZOBACZ TAKŻE

    sigaction(2), exit(3), raise(3)