Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    acos, acosf, acosl - funkcja arcus cosinus

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double acos(double x);
    float acosf(float x);
    long double acosl(long double x);

OPIS

    Funkcja acos() oblicza wartość arcus cosinus dla x, to znaczy liczbę,
    której cosinus wynosi x. Jeśli x nie mieści się w przedziale od -1 do
    1, acos() zawodzi i ustawia errno.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja acos() zwraca arcus cosinus w radianach, matematycznie wartość
    ta zawiera się w przedziale pomiędzy 0 a PI (włącznie).

BŁĘDY

    EDOM  x jest poza zakresem.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double są
    wymagane przez C99.

ZOBACZ TAKŻE

    asin(3), atan(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

                 2002-07-25              ACOS(3)