Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    acosh, acoshf, acoshl - funkcja odwrotna do cosinusa hiperbolicznego

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double acosh(double x);

    float acoshf(float x);

    long double acoshl(long double x);

OPIS

    Funkcja  acosh()  oblicza  wartość funkcji odwrotnej do cosinusa
    hiperbolicznego dla x, to znaczy wartość,  dla  której  cosinus
    hiperboliczny wynosi x. Jeśli x wynosi mniej niż 1.0, acosh() zwraca
    wartość nie będącą liczbą (NaN) i ustawia errno.

BŁĘDY

    EDOM  x jest poza zakresem.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double są
    wymagane przez C99

ZOBACZ TAKŻE

    asinh(3), atanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

                 2002-07-25             ACOSH(3)