Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    alloca - alokacja pamięci

SKŁADNIA

    #include <alloca.h>

    void *alloca(size_t rozmiar);

OPIS

    Funkcja alloca przydziela rozmiar bajtów pamięci na ramce stosu
    procedury, z której została wywołana. Ta tymczasowa przestrzeń jest
    automatycznie zwalniana po powrocie funkcji, które wywołuje alloca do
    miejsca wywołania.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja alloca zwraca wskaźnik do początku przydzielonej pamięci. Gdy
    przydzielenie  pamięci  spowoduje  przepełnienie stosu, zachowanie
    programu nie jest określone.

ZGODNE Z

    Istnieją dowody, że funkcja alloca występowała w 32v, pwb, pwb.2, 3bsd
    oraz 4bsd. W BSD 4.3 istnieje dla niej strona podręcznika. Linux
    korzysta z wersji GNU. Funkcja ta nie występuje w POSIX ani w SUSv3.

UWAGI DOTYCZĄCE WERSJI GNU

    Normalnie, gcc przekłada wywołania alloca poprzez  kod  wplatany
    (inlined). Nie będzie to czynione, gdy podana zostanie jedna z opcji:
    -ansi lub -fno-builtin. Lecz należy być ostrożnym! Domyślnie, zawarta
    w glibc wersja <stdlib.h> włącza <alloca.h> zawierający wiersz
       # define alloca(size)  __builtin_alloca (size)
    z niepożądanymi konsekwencjami, jeśli ktoś posiada własną wersję tej
    funkcji.

    Fakt, że kod tej funkcji jest wplatany powoduje niemożliwość pobrania
    jej  adresu, jak też niemożliwość zmiany jej zachowania poprzez
    konsolidacją z inną biblioteką,

    Kod wplatany często składa się z pojedynczej instrukcji modyfikującej
    wskaźnik stosu, lecz nie sprawdzającej jego przepełnienia. Zatem nigdy
    nie jest zwracana wartość NULL świadcząca o błędzie.

BŁĘDY

    Funkcja alloca jest zależna od architektury i kompilatora. W wielu
    systemach jej implementacja jest niepoprawna. Odradza się jej używania.

    W wielu systemach alloca nie może być używana w obrębie listy
    argumentów  w wywołaniu funkcji, gdyż zarezerwowana przez alloca
    przestrzeń stosu znalazłaby  się  w  środku  przezstrzeni  stosu
    przeznaczonej na argumenty funkcji.

ZOBACZ TAKŻE

    brk(2), pagesize(2), calloc(3), malloc(3), realloc(3)