Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    asin, asinf, asinl - funkcja arcus sinus

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double asin(double x);

    float asinf(float x);

    long double asinl(long double x);

OPIS

    Funkcja asin() oblicza arcus sinus dla x, to znaczy wartość, której
    sinus wynosi x. Jeśli x nie mieści się w przedziale od -1 do 1, asin()
    zawodzi i ustawia errno.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja asin() zwraca arcus sinus w radianach, matematycznie wartość ta
    zawiera się w przedziale pomiędzy -PI/2 a PI/2 (włącznie).

BŁĘDY

    EDOM  x jest poza zakresem.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double są
    wymagane przez C99.

ZOBACZ TAKŻE

    acos(3), atan(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

                 2002-07-25              ASIN(3)