Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    asinh, asinhf, asinhl - funkcja odwrotna do sinusa hiperbolicznego

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double asinh(double x);

    float asinhf(float x);

    long double asinhl(long double x);

OPIS

    Funkcja asinh() oblicza funkcję odwrotną do sinusa hiperbolicznego dla
    x, to znaczy wartość, dla której sinus hiperboliczny wynosi x.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double są
    wymagane przez C99

ZOBACZ TAKŻE

    acosh(3), atanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

                 2002-07-27             ASINH(3)