Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    assert - przerwanie pracy programu jeśli wyrażenie jest fałszywe

SKŁADNIA

    #include <assert.h>

    void assert(scalar wyrazenie);

OPIS

    Jeśli w momencie włączania <assert.h> jest zdefiniowane makro NDEBUG,
    to makro assert() nie generuje żadnego kodu, więc w ogóle nic nie robi.
    W  przeciwnym  przypadku  makro  assert()  wypisuje komunikat na
    standardowym wyjściu i przerywa pracę programu poprzez wywołanie
    abort() jeśli wyrazenie jest fałszywe (równe zeru).

    Celem istnienia tego makra jest pomoc programiście w znalezieniu
    usterek # czy polskie locale tłumaczy ten komunikat ?  w jego
    programie.  Komunikat  "assertion failed in file foo.c, function
    do_bar(), line 1287" jest bezużyteczny dla użytkownika.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Nie jest zwracana żadna wartość.

ZGODNE Z

    ISO9899 (ANSI C). W standardzie z roku 1990 od wyrażenia wyrazenie
    wymaga się, aby było typu int a zachowanie funkcji jest nieokreślone,
    gdy tak nie jest. Jednakże w standardzie z roku 1999 może ono być
    dowolnego typu skalarnego.

BŁĘDY

    assert() jest zaimplementowana jako makro. Jeśli testowane wyrażenie ma
    jakieś efekty uboczne, zachowanie programu będzie różne w zależności od
    tego, czy zdefiniowano makrodefinicję NDEBUG Może to prowadzić do
    usterek Heisena, które nie występują przy włączonym odpluskwianiu.

ZOBACZ TAKŻE

    exit(3), abort(3), assert_perror(3)