Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    atan, atanf, atanl - funkcja arcus tangens

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double atan(double x);

    float atanf(float x);

    long double atanl( long double x);

OPIS

    Funkcja atan() oblicza arcus tangens dla x, to znaczy liczbę, której
    tangens wynosi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja atan() zwraca arcus tangens w radianach, matematycznie wartość
    ta zawiera się w przedziale pomiędzy -PI/2 a PI/2 (włącznie).

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double są
    wymagane przez C99.

ZOBACZ TAKŻE

    acos(3), asin(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

                 2002-07-27              ATAN(3)