Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    atan2, atan2f, atan2l - funkcja arcus tangens dwóch zmiennych

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double atan2(double y, double x);

    float atan2f(float y, float x);

    long double atan2l(long double y, long double x);

OPIS

    Funkcja atan2() oblicza arcus tangens dwóch zmiennych, x oraz y. Jest
    to podobne do obliczania arcus tangens y / x, z tym wyjątkiem, że znaki
    obu argumentów są wykorzystywane do wyznaczenia ćwiartki, do której
    należy wynik.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja atan2() zwraca wynik w radianach, zawarty w przedziale od -PI
    do PI (włącznie).

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double są
    wymagane przez C99.

ZOBACZ TAKŻE

    acos(3), asin(3), atan(3), cos(3), sin(3), tan(3)

                 2002-07-27             ATAN2(3)