Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    atanh, atanhf, atanhl - funkcja odwrotna do tangensa hiperbolicznego

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double atanh(double x);

    float atanhf(float x);

    long double atanhl(long double x);

OPIS

    Funkcja atanh() oblicza funkcję odwrotną dp tangensa hiperbolicznego
    dla x, to znaczy wartość, dla której tangens hiperboliczny wynosi x.
    Jeśli wartość bezwzględna z x jest większa niż 1.0, atanh() zwraca
    wartość nie będącą liczbą (NaN) i ustawia errno.

BŁĘDY

    EDOM  x jest poza zakresem.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double są
    wymagane przez C99.

ZOBACZ TAKŻE

    asinh(3), acosh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

                 2002-07-27             ATANH(3)