Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    atexit - rejestracja funkcji wywoływanej po normalnym zakończeniu
    programu

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    int atexit(void (*funkcja)(void));

OPIS

    Funkcja atexit() powoduje, że podana funkcja będzie wywołana po
    normalnym zakończeniu pracy programu, które może nastąpić poprzez
    exit(3) lub poprzez powrót z main. Funkcje zarejestrowane w ten sposób
    są wywoływane w kolejności odwrotnej do ich rejestracji; nie są im
    przekazywane żadne argumenty.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja atexit() zwraca wartość 0 jeśli zakończy się pomyślnie, w
    przeciwnym wypadku zwraca wartość niezerową. Nie ustawia errno.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    exit(3), on_exit(3)