Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    atoi, atol, atoll, atoq - przekształcenie łańcucha na wartość całkowitą

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    int atoi(const char *nptr);
    long atol(const char *nptr);
    long long atoll(const char *nptr);
    long long atoq(const char *nptr);

OPIS

    Funkcja atoi() przekształca początkową część łańcucha wskazywanego
    przez nptr na int. Działa tak samo, jak

       strtol(nptr, (char **)NULL, 10);

    z wyjątkiem tego, że atoi() nie wykrywa błędów.

    Funkcje atol() i atoll() zachowują się tak samo, jak atoi, z tym
    wyjątkiem, że przekształcają początkową część przekazanego im łańcucha
    na - w zależności od typu zwracanego przez te funkcje - odpowiednio
    long oraz long long. atoq() jest przestarzałą nazwą dla atoll().

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zwracany jest wynik przekształcenia.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX.1, BSD 4.3, ISO/IEC 9899.  ISO/IEC 9899:1990 (C89) i
    POSIX.1 (edycja z 1996r.) zawierają tylko funkcje atoi() i atol(); C99
    dodaje funkcje atoll().

UWAGI

    Niestandardowa funkcja atoq() nie występuje w libc 4.6.27 i glibc 2,
    ale jest obecna w libc5 i libc 4.7 (chociaż tylko jako funkcja włączana
    (inline) w <stdlib.h> aż do libc 5.4.44). Funkcja atoll() występuje w
    glibc 2 od wersji 2.0.2, ale ma jej w libc4 i libc5.

ZOBACZ TAKŻE

    atof(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)