Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    bcmp - porównanie ciągów bajtów

SKŁADNIA

    #include <strings.h>

    int bcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

OPIS

    Funkcja bcmp() porównuje dwa ciągi bajtów s1 i s2 każdy o długości n
    bajtów. Jeśli są one identyczne, a w szczególności gdy n wynosi zero,
    bcmp() zwraca 0. W przeciwnym razie zwraca wynik różny od zera.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja bcmp() zwraca 0 jeśli łańcuchy są identyczne, w przeciwnym
    wypadku zwraca wynik różny od zera.

ZGODNE Z

    4.3BSD. Używanie tej funkcji nie jest zalecane -- w nowych programach
    lepiej użyć memcmp.

ZOBACZ TAKŻE

    memcmp(3),  strcasecmp(3),  strcmp(3),  strcoll(3),  strncmp(3),
    strncasecmp(3)