Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    bcopy - kopiowanie ciągu bajtów

SKŁADNIA

    #include <strings.h>

    void bcopy(const void *src, void *dest, size_t n);

OPIS

    Funkcja bcopy() kopiuje pierwsze n bajtów src do dest. Kopiowanie jest
    poprawne nawet gdy oba obszary się pokrywają.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Brak.

ZGODNE Z

    BSD 4.3. Używanie tej funkcji nie jest zalecane -- w nowych programach
    lepiej użyć memcpy.  Należy zauważyć, że kolejność pierwszych dwóch
    pparametrów w memcpy jest odwrotna.

ZOBACZ TAKŻE

    memccpy(3), memcpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)