Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    bindresvport - połączenie gniazda z uprzywilejowanym portem IP

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <netinet/in.h>

    int bindresvport(sd, sin)
    int sd;
    struct sockaddr_in *sin;

OPIS

    bindresvport() służy do łączenia deskryptora gniazda z uprzywilejowanym
    portem IP, to znaczy z portem o numerze z zakresu 0-1023.  Funkcja ta
    zwraca 0, gdy zakończy się pomyślnie, a w przeciwnym przypadku zwraca
    -1 i ustawia errno, aby odzwierciedlić przyczynę błędu.

    Jedynie root może wykonać połączenie z uprzywilejowanym  portem;
    wywołanie tej funkcji dla innych użytkowników zawiedzie.

                 1987-11-22          BINDRESVPORT(3)