Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    bcmp, bcopy, bzero, memccpy, memchr, memcmp, memcpy, memfrob, memmem,
    memmove, memset - operacje na łańcuchach bajtów

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    int bcmp(const void *s1, const void *s2, int n);

    void bcopy(const void *src, void *dest, int n);

    void bzero(void *s, int n);

    void *memccpy(void *dest, const void *src, int c, size_t n);

    void *memchr(const void *s, int c, size_t n);

    int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

    void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);

    void *memfrob(void *s, size_t n);

    void *memmem(const void *needle, size_t needlelen,
       const void *haystack, size_t haystacklen);

    void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);

    void *memset(void *s, int c, size_t n);

OPIS

    Funkcje łańcuchowe operują na łańcuchach bajtów nie zakończonych
    znakiem NUL. Opisy poszczególnych funkcji znajdują się na ich stronach
    podręcznika man.

ZOBACZ TAKŻE

    bcmp(3), bcopy(3),  bzero(3),  memccpy(3),  memchr(3),  memcmp(3),
    memcpy(3), memfrob(3), memmem(3), memmove(3), memset(3)