Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    btowc - przekształca znak jednobajtowy na znak szeroki

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    wint_t btowc(int c);

OPIS

    Funkcja btowc przekształca c, interpretowane jako wielobajtowy ciąg o
    długości 1, zaczynając w początkowym stanie przesunięcia, na znak
    wielobajtowy i zwraca ten znak. Jeśli c jest równe EOF lub nie jest
    poprawnym ciągiem wielobajtowym o długości 1, funkcja btowc zwraca
    WEOF.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja btowc zwraca szeroki znak będący wynikiem przekształcenia
    pojedynczego bajtu c. Jeśli c jest równe EOF lub nie jest poprawnym
    ciągiem wielobajtowym o długości 1, funkcja zwraca WEOF.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKŻE

    mbtowc(3)

UWAGI

    Zachowanie btowc zależy od kategorii LC_CTYPE bieżącego locale.

    Tej funkcji nie należy nigdy używać. Nie działa ona dla kodowań
    posiadających stan, a także niepotrzebnie traktuje pojedyncze bajty
    inaczej niż ciągi wielobajtowe. Zamiast niej, należy korzystać z
    funkcji mbtowc.