Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    bzero - wpisywanie zerowych bajtów

SKŁADNIA

    #include <strings.h>

    void bzero(void *s, size_t n);

OPIS

    Funkcja bzero() zeruje pierwszych n bajtów obszaru zaczynającego się
    pod adresem s.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Brak.

ZGODNE Z

    BSD 4.3. Używanie tej funkcji nie jest zalecane -- w nowych programach
    lepiej używać memset.

ZOBACZ TAKŻE

    memset(3), swab(3)