Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    cacos, cacosf, cacosl - arcus cosinus liczb zespolonych

SKŁADNIA

    #include <complex.h>

    double complex cacos(double complex z);
    float complex cacosf(float complex z);
    long double complex cacosl(long double complex z);

    Proszę linkować z -lm.

OPIS

    Funkcja cacos() oblicza acos liczb zespolonych. Jeżeli y = cacos(z), to
    z = ccos(y). Część rzeczywista y jest wybierana z przedziału [0,pi]

    Tożsamość: cacos(z) = -i clog(z+csqrt(z*z-1)).

ZGODNE Z

    C99

ZOBACZ TAKŻE

    ccos(3), clog(3), complex(7)

                 2002-07-28             CACOS(3)