Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       cacos, cacosf, cacosl - arcus cosinus liczb zespolonych

SKŁADNIA

       #include <complex.h>

       double complex cacos(double complex z);
       float complex cacosf(float complex z);
       long double complex cacosl(long double complex z);

       Proszę linkować z -lm.

OPIS

       Funkcja cacos() oblicza acos liczb zespolonych. Jeżeli y = cacos(z), to
       z = ccos(y). Część rzeczywista y jest wybierana z przedziału [0,pi]

       Tożsamość: cacos(z) = -i clog(z+csqrt(z*z-1)).

ZGODNE Z

       C99

ZOBACZ TAKŻE

       ccos(3), clog(3), complex(7)

                                  2002-07-28                          CACOS(3)