Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    canonicalize_file_name - zwraca kanoniczną nazwę pliku

SKŁADNIA

    #define _GNU_SOURCE
    #include <stdlib.h>

    char *canonicalize_file_name (const char *cieka);

OPIS

    Wywołanie canonicalize_file_name(cieka) jest odpowiednikiem wywołania
    realpath(cieka, NULL).

ZGODNE Z

    Funkcja jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKŻE

    realpath(3)