Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    catgets - pobranie komunikatu z katalogu komunikatów

SKŁADNIA

    #include <nl_types.h>

    char *catgets(nl_catd katalog, int numer_zestawu, int numer_komunikatu,
    const char *komunikat);

OPIS

    Funkcja catgets() odczytuje komunikat o numerze numer_komunikatu z
    zestawu numer_zestawu z katalogu komunikatów identyfikowanego przez
    deskryptor katalog, zwrócony wcześniej przez catopen(3).  Czwarty
    argument komunikat wskazuje na domyślny komunikat, który zostanie
    zwrócony przez catgets(), jeśli katalog komunikatów nie jest aktualnie
    dostępny. Tekst komunikatu znajduje się w wewnętrznym buforze, więc
    jeśli aplikacja chce go przechować lub zmodyfikować, powinna go
    najpierw skopiować. Zwracamy łańcuch zawsze kończy się bajtem NUL.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli funkcja catgets() zakończy się pomyślnie, zwraca wskaźnik do
    obszaru bufora zawierającego łańcuch z komunikatem zakończonym bajtem
    NUL. Jeśli funkcja catgets() zawiedzie, zwraca wartość komunikat.

UWAGI

    Funkcja ta jest dostępna jedynie w libc.so.4.4.4c i wyższych. Dokument
    X/Open Portability Guide ze stycznia 1987 określa bardziej wyrafinowany
    sposób zwracania wartości w razie wystąpienia błędu: komunikat jest
    zwracany, jeśli katalog wyznaczony przez katalog jest niedostępny.
    Natomiast gdy katalog jest dostępny, ale nie zawiera wskazanego
    komunikatu, zwracany jest pusty łańcuch.  Zasada zwracania dwóch
    różnych wartości w przypadkach błędów została jednak porzucona w XPG4.2
    na rzecz zwracania zawsze wartości komunikat.

ZGODNE Z

    XPG4.2

ZOBACZ TAKŻE

    catopen(3), setlocale(3)

                 1998-08-09            CATGETS(3)