Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       ccosh, ccoshf, ccoshl - cosinus hiperboliczny liczb zespolonych

SKŁADNIA

       #include <complex.h>

       double complex ccosh(double complex z);
       float complex ccoshf(float complex z);
       long double complex ccoshl(long double complex z);

       Proszę linkować z -lm.

OPIS

       Funkcja   cosh(z)   jest  cosinusem  hiperbolicznym  liczb  zespolonych
       zdefiniowanym jako (exp(z) + exp(-z)) / 2.

ZGODNE Z

       C99

ZOBACZ TAKŻE

       cabs(3), csinh(3), ctanh(3), complex(7)

                                  2002-07-28                          CCOSH(3)