Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    cimag, cimagf, cimagl - zwracają część urojoną liczby zespolonej

SKŁADNIA

    #include <complex.h>

    double cimag(double complex z);
    float cimagf(float complex z);
    long double cimagl(long double complex z);

    Proszę linkować z -lm.

OPIS

    Funkcja cimag() zwraca część urojoną liczby zespolonej z.

    Zachodzi następująca tożsamość: z = creal(z) + I*cimag(z).

UWAGA

    gcc wspiera także __imag__. Jest to rozszerzenie GNU.

ZGODNE Z

    C99

ZOBACZ TAKŻE

    cabs(3), creal(3), complex(7)

                 2002-07-28             CIMAG(3)