Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    clearenv - czyszczenie środowiska

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    int clearenv(void);

OPIS

    Funkcja clearenv() czyści środowisko z wszystkich par nazwa-wartość i
    nadaje zewnętrznej zmiennej environ wartość NULL.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja clearenv() zwraca zero przy pomyślnym zakończeniu, a wartość
    niezerową w przypadku błędu.

DOSTĘPNOŚĆ

    Brak w libc4, libc5. W glibc począwszy od glibc 2.0.

ZGODNE Z

    Różne warianty Uniksa (DGUX, HPUX, QNX, ...). POSIX.9 (bindings for
    FORTRAN77). POSIX.1-1996 nie akceptował clearenv() ani putenv(), ale
    zmienił zdanie i ujął te funkcje w wykazie w jednym z późniejszychwydań
    standardu (por. B.4.6.1). Jednakże, SUSv3 dodaje jedynie putenv() a
    odrzuca clearenv().

UWAGI

    Używana  w  aplikacjach, które są świadome zagrożeń. Jeśli jest
    niedostępna, to przypisanie
          environ = NULL;
    prawdopodobnie zrobi to samo.

    Na stronach podręcznika dla DGUX i Tru64 jest napisane: Jeśli environ
    zostało zmodyfikowane przez cokolwiek innego niż funkcje putenv(),
    getenv() lub clearenv(), to clearenv() zwróci błąd, pozostawiając
    niezmienione środowisko procesu.

ZOBACZ TAKŻE

    getenv(3), putenv(3), setenv(3), unsetenv(3), environ(5)