Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    clock - wyznaczanie czasu procesora

SKŁADNIA

    #include <time.h>

    clock_t clock(void);

OPIS

    Funkcja clock() zwraca przybliżoną ilość czasu procesora wykorzystanego
    przez program.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zwracana wartość to ilość czasu CPU wykorzystanego do tej pory w
    formacie clock_t.  Aby otrzymać czas w sekundach, należy podzielić go
    przez CLOCKS_PER_SEC.  Jeśli informacja  o  wykorzystanym  czasie
    procesora jest niedostępna lub wartość tego czasu nie może zostać
    przedstawiona, zwracana jest wartość (clock_t)-1.

ZGODNE Z

    ANSI C POSIX wymaga, aby CLOCKS_PER_SEC było równe 1000000, niezależnie
    od rzeczywistej rozdzielczości.

UWAGI

    Standard C dopuszcza nieokreśloną wartość na początku programu. Aby
    zapewnić maksymalną przenośność, należy odjąć od wyniku funkcji wartość
    zwróconą przez clock() na początku programu.

    Należy zauważyć, że zegar może się przekręcić. W systemach 32-bitowych,
    gdzie CLOCKS_PER_SEC wynosi 1000000, funkcja ta będzie zwracać tę samą
    wartość co około 72 minuty.

    W niektórych innych implementacjach wartość zwracana przez clock()
    zawiera również czasy procesów potomnych, których kod zakończenia
    został odczytany za pomocą wait() (lub innego programu typu "wait").
    Linux nie dołącza do wartości zwracanej clock() czasów procesów
    potomnych,  na  których zakończenie oczekiwano.  Funkcja times(),
    zwracająca (osobne) informacje o procesie macierzystym i o jego
    potomkach, może być bardziej pożądana.

ZOBACZ TAKŻE

    getrusage(2), times(2)