Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    closedir - zamknięcie strumienia katalogu

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>

    #include <dirent.h>

    int closedir(DIR *dir);

OPIS

    Funkcja closedir() zamyka strumień katalogu powiązany z dir. Po jej
    wywołaniu deskryptor strumienia katalogu dir staje się niedostępny.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja closedir() zwraca 0 jeśli została zakończona pomyślnie, w
    przeciwnym wypadku zwraca -1.

BŁĘDY

    EBADF nieprawidłowy deskryptor strumienia katalogu dir.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    close(2), opendir(3), readdir(3), rewinddir(3), seekdir(3), telldir(3),
    scandir(3)

                 1995-06-11            CLOSEDIR(3)