Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    confstr - pobranie zmiennych łańcuchowych zależnych od konfiguracji

SKŁADNIA

    #define _POSIX_C_SOURCE 2
    lub
    #define _XOPEN_SOURCE
    #include <unistd.h>

    size_t confstr(int name, char *buf, size_t len);

OPIS

    Funkcja confstr() pobiera wartość zależnych od konfiguracji zmiennych
    systemowych.

    Argument name wyznacza pobieraną zmienną systemową.  Dostępne są
    zmienne:

    _CS_PATH
       Wartość zmiennej PATH zawierającej ścieżkę, w której znaleźć
       można wszystkie standardowe programy narzędziowe POSIX.2.

    Jeśli argument buf buf nie jest równy NULL, a len nie jest zerem, to
    funkcja confstr() kopiuje wartość zmiennej do łańcucha buf obciętą,
    jeśli to konieczne, do len - 1 znaków i zakończoną znakiem NUL.  Może
    to zostać wykryte przez porównanie zwracanej przez confstr() wartości z
    argumentem len. Jeśli len wynosi zero a buf jest równe NULL, funkcja
    confstr() po prostu zwraca wartość, tak jak podano poniżej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli name nie określa poprawnej zmiennej konfiguracyjnej, confstr()
    zwraca 0.

PRZYKŁADY

    Poniższy fragment kodu podaje ścieżkę, w której znaleźć znaleźć można
    programy systemowe POSIX.2:

     char *pathbuf; size_t n;

     n = confstr(_CS_PATH,NULL,(size_t)0);
     if ((pathbuf = malloc(n)) == NULL) abort();
     confstr(_CS_PATH, pathbuf, n);

BŁĘDY

    Jeśli wartość name jest nieprawidłowa, errno jest ustawiane na EINVAL.

ZGODNE Z

    Propozycja POSIX.2

USTERKI

    POSIX.2 nie został jeszcze zatwierdzony jako standard, informacja na
    tej stronie man może ulec zmianie.

ZOBACZ TAKŻE

    sh(1), exec(3), system(3)