Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    copysign - kopiowanie znaku liczby

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double copysign(double x, double y);
    float copysignf(float x, float y);
    long double copysignl(long double x, long double y);

OPIS

    Funkcje copysign() zwracają liczbę, której wartość bezwzględna test
    taka sama jak wartość bezwzględna x, ale znak jest taki sam, jak znak
    liczby y. Gdy x jest NaN, to zwracane jest NaN ze znakiem y.

UWAGI

    Funkcje copysign() mogą traktować ujemne zero jako dodatnie.

ZGODNE Z

    C99, BSD 4.3. Funkcja ta jest zdefiniowana w IEC 559 (oraz w dodatku
    zawierającym funkcje zalecane w IEEE 754/IEEE 854).

ZOBACZ TAKŻE

    signbit(3)