Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    cosh, coshf, coshl - funkcja cosinus hiperboliczny

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double cosh(double x);

    float coshf(float x);

    long double coshl(long double x);

OPIS

    Funkcja  cosh()  zwraca cosinus hiperboliczny dla x, który jest
    zdefiniowany matematycznie jako (exp(x) + exp(-x)) /2.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double są
    wymagane przez C99

ZOBACZ TAKŻE

    acosh(3), asinh(3), atanh(3), sinh(3), tanh(3)

                 2002-07-27              COSH(3)