Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       cos, cosf, cosh - funkcja cosinus

SKŁADNIA

       #include <math.h>

       double cos(double x);

       float cosf(float x);

       long double cosl(long double x);

OPIS

       Funkcja cos() zwraca cosinus dla x, gdzie x to wartość w radianach.

WARTOŚĆ ZWRACANA

       Funkcja cos() zwraca wartość z przedziału pomiędzy -1 a 1.

ZGODNE Z

       SVID  3,  POSIX,  BSD  4.3,  ISO 9899.  Warianty float i long double są
       wymagane przez C99

ZOBACZ TAKŻE

       acos(3), asin(3), atan(3), atan2(3), sin(3), tan(3)

                                  2002-07-27                            COS(3)