Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    creal, crealf, creall - pobierają część rzeczywistą liczby zespolonej

SKŁADNIA

    #include <complex.h>

    double creal(double complex z);
    float crealf(float complex z);
    long double creall(long double complex z);

    Proszę linkować z -lm.

OPIS

    Funkcja creal() zwraca część rzeczywistą liczby zespolonej z.

    Zachodzi następująca tożsamość: z = creal(z) + I*cimag(z).

UWAGA

    Gcc wspiera także __real__. Jest to rozszerzenie GNU.

ZGODNE Z

    C99

ZOBACZ TAKŻE

    cabs(3), cimag(3), complex(7)

                 2002-07-28             CREAL(3)