Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    crypt - szyfrowanie danych i haseł

SKŁADNIA

    #define _XOPEN_SOURCE
    #include <unistd.h>

    char *crypt(const char *key, const char *salt);

OPIS

    crypt to funkcja szyfrująca hasła. Opiera się ona na algorytmie Data
    Encryption Standard, z pewnymi modyfikacjami mającymi (między innymi)
    zapobiec próbom sprzętowego złamania klucza.

    Argument key to hasło wpisane przez użytkownika.

    Argument salt to łańcuch dwóch znaków z zestawu [a-zA-Z0-9./]. Ten
    łańcuch umożliwia kodowanie jednego hasła na 4096 różnych sposobów.

    Poprzez pobranie 7 najmniej znaczących bitów pierwszych ośmiu znaków
    łańcucha key tworzony jest 56-bitowy klucz. Ten klucz jest używany do
    zakodowania z góry ustalonego łańucha znaków (zwykle jest to łańcuch
    składający się z samych zer). Zwracana wartość wskazuje na zaszyfrowane
    hasło, serię 13 znaków ASCII (pierwsze dwa znaki reprezentują argument
    salt).  Zwracana wartość wskazuje na statyczną daną, która jest
    nadpisywana przy każdym wywołaniu funkcji.

    Uwaga: Istnieje 2**56 , czyli 7.2e16, możliwych wartości. Możliwe jest
    przeszukiwanie przestrzeni kluczy z użyciem komputerów z przetwarzaniem
    równoległym. Dostępne są programy, takie jak crack(1), przeszukujące
    obszar kluczy, które są często wykorzystywane przez ludzi jako hasła.
    Tak więc hasło nie powinno zawierać powszechnych wyrazów i nazw.
    Zalecane jest używanie programu passwd(1), który podczas zmiany lub
    wyboru hasła sprawdza, czy nie jest łatwe do złamania.

    Sam algorytm DES ma kilka wad, dlatego crypt(3) jest złym rozwiązaniem
    dla zastosowań innych niż autoryzacja za pomocą hasła. Jeśli planujesz
    wykorzystać crypt(3) dla celów kryptograficznych, nie rób tego. Zdobądź
    dobrą książkę o szyfrowaniu i jedną z ogólnodostępnych bibliotek DES.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zwracany  jest  wskaźnik  do  zaszyfrowanego hasła.  W przypadku
    wywstąpienia błędu, zwracana jest wartość NULL.

BŁĘDY

    ENOSYS Funkcja crypt nie została zaimplementowana, prawdopodobnie ze
       względu na ograniczenia eksportowe Stanów Zjednoczonych.

ROZSZERZENIE GNU

    Wersja tej funkcji zawarta w glibc2 posiada następujące dodatkowe
    własności. Jeśli salt jest łańcuchem znaków rozpoczynającym się od
    znaków "$1$", po których następuje co najwyżej osiem znaków i,
    opcjonalnie, zakończonym "$", to zamiast używać maszyny DES, funkcja
    crypt zawarta w glibc używa algorytmu opartego na MD5, wyprowadzając do
    34 bajtów w postaci "$1$<łańcuch>$", gdzie "<łańcuch>" składa się z
    wspomnianych wcześniej nie więcej niż 8 znaków występujących po "$1$" w
    salt, po których następują 22 znaki należące do zbioru [a-zA-Z0-9./].
    Cały klucz jest tu znaczący (zamiast tylko pierwszych 8 bajtów).

    Programy korzystające z tej funkcji muszą być konsolidowane z -lcrypt.

ZGODNE Z

    SVID, X/OPEN, BSD 4.3, POSIX 1003.1-2001

ZOBACZ TAKŻE

    login(1), passwd(1), encrypt(3), getpass(3), passwd(5)

                 2001-12-23             CRYPT(3)