Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    csinh, csinhf, csinhl - sinus hiperboliczny liczb zespolonych

SKŁADNIA

    #include <complex.h>

    double complex csinh(double complex z);
    float complex csinhf(float complex z);
    long double complex csinhl(long double complex z);

    Proszę linkować z -lm.

OPIS

    Funkcja  sinh(z)  jest  sinusem  hiperbolicznym liczb zespolonych
    zdefiniowanym jako (exp(z) - exp(-z)) / 2.

ZGODNE Z

    C99

ZOBACZ TAKŻE

    cabs(3), ccosh(3), ctanh(3), complex(7)

                 2002-07-28             CSINH(3)