Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    ctanh, ctanhf, ctanhl - tangens hiperboliczny liczb zespolonych

SKŁADNIA

    #include <complex.h>

    double complex ctanh(double complex z);
    float complex ctanhf(float complex z);
    long double complex ctanhl(long double complex z);

    Proszę linkować z -lm.

OPIS

    Funkcja  ctanh()  zwraca  tangens  hiperboliczny liczb złożonych
    zdefiniowany jako csinh(z)/ccosh(z).

ZGODNE Z

    C99

ZOBACZ TAKŻE

    cabs(3), ccosh(3), csinh(3), complex(7)

                 2002-07-28             CTANH(3)