Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    ctermid - pobranie nazwy terminala kontrolującego proces

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    char *ctermid(char *s);

OPIS

    Funkcja ctermid() zwraca łańcuch, który jest ścieżką do terminala
    kontrolującego proces. Jeśli s jest równe NULL, używany jest bufor
    statyczny, w przeciwnym wypadku s wskazuje na bufor mający zawierać
    ścieżkę do terminala. Stała L_ctermid oznacza maksymalną liczbę znaków
    w zwracanej ścieżce.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Wskaźnik do ścieżki.

ZGODNE Z

    SVID, wydanie 1; POSIX.1

BŁĘDY

    Zwracana ścieżka nie musi jednoznacznie identyfikować kontrolującego
    terminala; może to być na przykład /dev/tty.

    Nie jest pewne, czy program będzie mógł otworzyć ten terminal.

ZOBACZ TAKŻE

    ttyname(3)